Povolenia:
č. povolenia VÚC Prešov: 4525/2007/ODDZ-ORU
č. povolenia SÚKL: KL/1769/2010

Zasielanie noviniek